ISN verzorgt conferenties omtrent geboorteviering van de Profeet

In het kader van de jaarlijks terugkerende geboorteviering van de Profeet zijn er diverse conferenties verzorgd. De conferenties werden gehouden bij meerdere moskeevestigingen die verbonden zijn aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De conferenties zijn verzorgd door diverse waardigheidsbekleders. Onder hen bevonden zich dr. Faruk Görgülü (Afdelingshoofd Periodieke Publicaties en Bibliotheken bij het Directoraat Religieuze Publicaties van het Presidium voor Religieuze Zaken) en Özcan Gökçebay (Afdelingshoofd Bestuurlijke Zaken bij het Directoraat Maatschappelijke Dienstverlening van het Presidium voor Religieuze Zaken). Daarnaast zijn er conferenties verzorgd door twee Attachés voor Religieuze Zaken, zijnde dr. Ali Parlak (ambtsregio Rotterdam) en Mustafa Yeşilorman (ambtsregio Deventer).

De conferenties werden met veel belangstelling gevolgd. Aanleiding was de geboorteviering van profeet Mohammed. Diens geboorte werd in de nacht van 19 op 20 november 2018 groots herdacht. De openingstoespraak werd gehouden door Parlak, die tevens Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag is. In zijn toespraak wenste hij dat de gehouden plechtigheden vrede en voorspoed zullen brengen.

Moskeebestuurders uit noordoostelijke provincies geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 9 november 2018 vond er een regionale bijeenkomst plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden omtrent het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst vond plaats in de ISN Eyüp Sultan Moskee te Apeldoorn en werd bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Tuna Yücel Modrak (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Deventer), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Adil Çiftçi en Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur) en ISN-moskeebestuurders uit de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Groningen.

De bijeenkomst startte met een openingstoespraak van Ayhan Tonca (Voorzitter ISN Eyüp Sultan Moskee te Apeldoorn) en Tuna Yücel Modrak. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, over veiligheidsvoorzieningen rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. Na een vraag-en-antwoordsessie brachten moskeebestuurders relevante suggesties in, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing.

 

ISN brengt ambtelijk bezoek aan de ambassadeur van Turkije

Bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 6 november 2018 een bezoek gebracht aan de Ambassade van de Republiek Turkije te Den Haag.

In het specifiek werd het officie van ambassadeur Şaban Dişli bezocht, die zijn ambtsbetrekking per 31 oktober 2018 vervult. De waardigheidsbekleder werd bezocht door vier afgevaardigden van ISN, zijnde Recep Ayaz en Hikmet Gürcüoğlu (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur) en Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur). De afgevaardigden informeerden de ambassadeur omtrent de activiteiten van ISN en wensten ze hem voorspoed toe in zijn ambtsbetrekking.

Religieuze Instellingen Roepen de Regering op tot Beslechten Conflict in Jemen

De spanningen die sinds 2015 in Jemen woeden hebben geleid tot een humanitaire crisis in de regio. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen hebben diverse Nederlandse religieuze instanties een brandbrief gepresenteerd aan de Nederlandse regering. In die gezamenlijke brandbrief, die medeondertekend is door de Islamitische Stichting Nederland (ISN), wordt premier Rutte en de Minister van Buitenlandse Zaken Kaag opgeroepen om de internationale druk op te voeren teneinde tot een staakt-het-vuren te komen in de regio. Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht) heeft de brief namens ISN ondertekend. De brief is op 1 november 2018 gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

ISN Kuba Moskee IJmuiden viert 25-jarig jubileum met open dag

Ter viering van haar 25-jarige bestaan heeft de ISN Kuba Moskee te IJmuiden op 4 november 2018 een open dag gehouden.

Het jubileum, dat groots werd gevierd, werd bezocht door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Engin Arıkan (Consul-Generaal van het Consulaat van de Republiek Turkije te Amsterdam), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur, afgevaardigd namens ISN), Frank Dales (Burgemeester Gemeente Velsen), Anneke van Dok (Oud-Burgemeester Gemeente Velsen), Siem Schaafsma (architect ISN Kuba Moskee), Adnan Tekin (Gedeputeerde provincie Noord-Holland), diverse moskeebestuurders en geïnteresseerden.

De aanwezigen werden royaal onthaald door moskeevoorzitter Süleyman Çelik en diens medebestuurders. Het moskeebestuur bedankte de gasten voor hun komst. Naast het jubileum is er ook gedacht aan kinderen; zo had de moskee diverse kinderactiviteiten georganiseerd.

De ISN Kuba Moskee te IJmuiden werd opgericht op 16 februari 1993.

Moskeebestuurders uit zuidelijke regio’s geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 2 november 2018 vond er een regionale bijeenkomst plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden over het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst vond plaats in de ISN Laleli Moskee te Rotterdam en werd bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Aytaç Yılmaz (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Rotterdam), dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken en Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Adil Çiftçi en Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur), Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur) en ISN-moskeebestuurders uit de zuidelijke provincies.

De bijeenkomsten startten met informatieve toespraken van Yılmaz en Parlak, waarin zij het belang van goed bestuurderschap onderstreepten. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, gevolgd door een voorlichting over godsdienstonderwijs in moskeeën, veiligheidsvoorzieningen rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. De presentatie, die met grote belangstelling werd gevolgd, werd gekenmerkt door interactief contact tussen de deelnemers. Er werd ingegaan op de door de moskeebestuurders voorgelegde cases. Ook kwamen meerdere suggesties naar voren, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing.

ISN-bestuurders brengen beleefdheidsbezoek aan moskeeën te Hoogvliet en Vlaardingen

Diverse bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 31 oktober 2018 een officieel bezoek gebracht aan een tweetal lokale moskeevestigingen die gelieerd zijn aan ISN.

De bezochte moskeevestigingen zijn ISN Merkez Moskee te Hoogvliet en ISN Eyüp Sultan Moskee te Vlaardingen. De bezoeken werden afgelegd door een afvaardiging die bestond uit Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht) en Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur). 

Tijdens deze formele bezoeken overlegden de ISN-bestuurders met de lokale moskeebestuurders over actuele thema’s. Tevens werd de afvaardiging geïnformeerd omtrent de reguliere activiteiten die de moskeeën ontplooien en werden eventuele gesignaleerde knelpunten vastgelegd.

Lokale moskeebestuurders geïnformeerd omtrent wijziging managementstructuur

Op 19 en 20 oktober 2018 vonden regionale bijeenkomsten plaats waarin moskeebestuurders geïnformeerd werden over het gewijzigde organisatiemodel van Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De bijeenkomst op 19 oktober 2018 vond plaats in de ISN Akşemseddin Moskee te Beverwijk, die gericht was op moskeebestuurders uit de regio Noord-Nederland. Moskeebestuurders uit de zuidelijke provincies kwamen op 20 oktober 2018 bijeen in de ISN Süleymaniye Moskee te Tilburg.

De informatiebijeenkomsten werden bijgewoond door diverse ambtsdragers en bestuurders. Onder de aanwezigen bevonden zich Engin Arıkan (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Amsterdam), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Hikmet Gürcüoğlu, Recep Ayaz (beiden Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur), Ömer Altay (Voorzitter Turks-Islamitische Culturele Federatie TICF), overige TICF-bestuursleden en moskeebestuurders uit de regio.

De bijeenkomsten startten met toespraken van Arıkan en Parlak. Nadien hielden ISN-bestuurders een uitvoerige presentatie over het gewijzigde organisatiemodel van ISN, gevolgd door een voorlichting over veiligheid rondom gebedshuizen en over overige actuele onderwerpen. De presentatie, die met grote belangstelling werd gevolgd, werd gekenmerkt door interactief contact tussen de deelnemers. Er werd ingegaan op de door de moskeebestuurders voorgelegde cases. Ook kwamen meerdere suggesties naar voren, die een voor een werden vastgelegd voor nadere beschouwing. De bijeenkomsten werden besloten met een voordracht van Altay omtrent onderhanden projecten van TICF.

ISN-bestuurders brengen beleefdheidsbezoek aan moskee Den Bosch

Diverse bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 20 oktober 2018 een officieel bezoek gebracht aan ISN Orhan Gazi Moskee te Den Bosch.

Het bezoek werd afgelegd door een afvaardiging die bestond uit Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur) en Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur).

Tijdens dit formele bezoek overlegden de ISN-bestuurders met Ali Alıcıkuş (Voorzitter ISN Orhan Gazi Moskee te Den Bosch) en İrfan Yaman (Geloofsbedienaar ISN Orhan Gazi Moskee te Den Bosch) over de geplande bouw van een nieuwe moskeevestiging. Tevens werden de betrokkenen geïnformeerd omtrent de reguliere activiteiten die de moskee ontplooit.

ISN-bestuurders brengen beleefdheidsbezoek aan moskeevestigingen

Bestuurders van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 7 oktober 2018 een officieel bezoek gebracht aan een reeks lokale moskeevestigingen die gelieerd zijn aan ISN.

De bezochte moskeevestigingen zijn ISN Selimiye Moskee te Enschede, ISN Anadolu Moskee te Enschede, ISN Merkez Moskee te Doetinchem, ISN Mimar Sinan Moskee te Terborg en ISN Eyüp Sultan Moskee te Nijmegen. De bezoeken werden afgelegd door een afvaardiging die bestond uit Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht) en Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur). 

Tijdens deze formele bezoeken overlegden de ISN-bestuurders met de lokale moskeebestuurders over relevante thema’s als voortgang van onderhanden projecten en over de vervolgstadia hiervan. Tevens werden de betrokkenen geïnformeerd omtrent de reguliere activiteiten die de moskeeën ontplooien en werden eventuele gesignaleerde knelpunten vastgelegd.