Eerste informatiemiddag voor aanstaande pelgrims volbracht

De Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 15 juli 2018 een informatiemiddag gehouden ten behoeve van aanstaande pelgrims. Dit vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Ulu Moskee te Ede en werd geleid door Zühdü Elveren (Geloofsbedienaar ISN Ulu Moskee te Ede). 

Onder de aanwezigen bevonden zich Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en eindverantwoordelijke Bedevaartorganisatie), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN) en geloofsbedienaren uit Nederland die als bedevaartfunctionaris gaan dienen.

De bijeenkomst startte met een recitatie uit de Koran, verzorgd door Yunus Gözcü. Vervolgens hield Gülbe, die tevens aangewezen is als Country Manager voor Bedevaartdiensten, een openingstoespraak. Vervolgens hield Keskin een informatieve presentatie over punten waar aanstaande pelgrims op dienen te letten gedurende de afreis. Tijdens de studiemiddag werden ook de groepsleiders bekend gemaakt. Gedurende de afreis zullen er 23 beambten, waaronder vier vrouwelijke, ten dienste staan van de pelgrims.

Na afloop van de presentaties was er een vraag-en-antwoordsessie. De aanstaande pelgrims werden voorzien van versnaperingen en kregen ze tevens hun bedevaartattributen uitgereikt.

Informatiemiddag voor bedevaartfunctionarissen ISN

Op zondag 15 juli 2018 heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een studiedag gehouden voor bedevaartfunctionarissen die dit jaar de hajj-pelgrims zullen begeleiden. De begeleiders bestaan uit geloofsbedienaren van ISN. Deze studiedag werd georganiseerd door de ISN Bedevaartorganisatie.

De studiedag had plaats in de conferentiezaal van ISN Ulu Moskee te Ede. Onder de deelnemers bevonden zich prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en eindverantwoordelijke Bedevaartorganisatie), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN) en geloofsbedienaren uit Nederland die als bedevaartfunctionaris gaan dienen.

De studiedag begon met een recitatie uit de Koran. Hierna hield Ünal een toespraak. In zijn toespraak stond Ünal stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de aangestelde functionarissen en benadrukte hij dat hij alle vertrouwen heeft dat zij hun taken tot een goed einde zullen brengen. De functionarissen hebben informatie gekregen over hun taken en verantwoordelijkheden als groepsleider tijdens de bedevaart. Nadien hield Keskin een presentatie over reglementen rondom de bedevaartorganisatie. Keskin informeerde de aanwezigen over de formaliteiten rondom reisdocumenten en het pelgrimquotum dat jaarlijks door de Saoedische autoriteiten wordt vastgesteld. Zo heeft het Saoedische Ministerie van Pelgrimszaken het quotum voor Nederland, voor 2018, op 500 gesteld.

De aanvraagprocedure van de in Nederland wonende pelgrimskandidaten, die in vier groepen zijn verdeeld, is voltooid. De eerste drie groepen reizen af op 8 augustus 2018. Deze groep keert terug op 7 september 2018. Voor het eerst is het dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan een kortstondige bedevaart. Deze vangt aan op 14 augustus 2018 en duurt tot en met 29 augustus 2018.

ISN gaat alliantie aan met Turkish Airlines inzake excursies naar Jeruzalem

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 5 juli 2018 een convenant gesloten met Turkish Airlines. Dit gebeurde in hotel Corendon te Amsterdam.

Onder de gegadigden bevonden zich prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Commissie van Toezicht ISN), Cengiz Inceosman (Country Manager Turkish Airlines), Abdullah Kaya (Coördinator ISN), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV), diverse moskeebestuurders, vertegenwoordigers van de Vrouwencommissies en Palestijnse touroperators.

De bijeenkomst begon met een presentatie van Turkish Airlines. Vervolgens hield Ünal een toespraak over de betekenis van Jeruzalem voor moslims. Keskin verklaarde dat ISN reeds samenwerkt met Turkish Airlines aangaande vliegtickets bij repatriëring van overledenen en bij bedevaartdiensten en dat deze samenwerking ook op andere terreinen kan plaatsvinden. De organisatie van excursies naar Jeruzalem is daar dan ook een logisch voortvloeisel van. Deelnemende Palestijnse touroperators hielden eveneens diverse presentaties over hun aandeel in de geplande excursies. Na een vragenronde en een versnapering, verzorgd door Turkish Airlines, kwam er een akkoord over de samenwerking.

Wetenschapper en veelzijdig icoon Fuat Sezgin overleden

Op 30 juni 2018 is prof. dr. Fuat Sezgin op 93-jarige leeftijd overleden. Sezgin was gespecialiseerd in middeleeuws Arabisch-islamitische wetenschappen en gold hij als een gezaghebbende geleerde.

Sezgin werd geboren in Bitlis (Turkije) en voltooide zijn opleiding in Istanbul, alwaar hij zijn academische carrière startte met onderzoek naar oriëntalisme. Met de publicatie van zijn vervolgonderzoek, dat ging over de methodologie van Al-Bukhārī, won Sezgin faam. Al-Bukhārī wordt gerekend tot de belangrijkste canonieke hadith-verzamelingen. Sezgin’s conclusie was, anders dan algemeen wordt aangenomen, dat Al-Bukhārī zijn hadith-collectie niet op basis van mondelinge overleveringen heeft gecompileerd, maar op basis van schriftuur. Deze hypothese heeft voor veel opschudding gezorgd onder oriëntalisten van Europese bodem.

In 1961 emigreerde Sezgin naar Duitsland. Daar bekleedde hij diverse academische posten. Na diepgaande studies publiceert hij zijn wereldberoemde bibliografische dertiendelige werk “Geschichte des arabischen Schrifttums”. Daarin introduceert Sezgin honderden Arabische auteurs en werken, vergezeld met informatie over de locatie van manuscripten aangaande wetenschap en technologie.

Met het overlijden van Sezgin verliest de academische wereld een belangrijk en veelzijdig icoon. Sezgin wist vriend en vijand te verrassen met indrukwekkende inzichten. Hüseyin Şen, Research Coördinator bij Islamic Research & Education Institute, verwoordt het verlies van Sezgin als volgt: ‘Het overlijden van Sezgin betekent het einde van een tijdperk, maar tegelijkertijd ook het inluiden van een nieuw tijdperk met als startpunt een gigantisch erfenis; ik hoop dat er nog vele Sezgin’s verschijnen.’

ISN feliciteert Bosnische zieken en ouderen met het Ramadanfeest

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben de inwoners van Bosnië namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gefeliciteerd met het bereiken van het Ramadanfeest (id al-fitr). Dit gebeurde in het kader van een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

Ünal en Batman bezochten namens ISN een zorgcentrum in de plaats Doboj Istok. Ze bezochten daar patiënten en ouderen, die ze feliciteerden vanwege het Ramadanfeest, aan wie ze tevens ingezamelde hulp overhandigden. Volgens de directeur en de hoofdarts van het zorgcentrum wordt er zorg verleend aan 460 zorgbehoevenden.

Tussen de zorgbehoevenden bevinden zich ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De grootste kostenposten van het centrum zijn de bezoldiging van het zorgpersoneel, uitgaven aan ambulances, medicijnen, hygiënische benodigdheden en stookkosten.

Ünal en Batman werden warm onthaald door de zorgbehoevenden. Het feit dat ook aan hen werd gedacht leverde een emotioneel dialoog op. Ook het afscheid werd gekenmerkt door een warme sfeer.

ISN voorziet Bosnische weeskinderen van benodigdheden

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben de weeskinderen van Bosnië namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gefeliciteerd met het bereiken van het Ramadanfeest (id al-fitr). Dit gebeurde in het kader van een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

De verzorgers van de weeskinderen spraken hun tevredenheid uit over de dienstverlening van ISN. Volgens een verklaring van de Bosnische autoriteiten leven de weeskinderen gescheiden van hun (al dan niet beide) ouders, doch zijn hun schoolprestaties beduidend positief.

Ünal en Batman werden warm onthaald door de weeskinderen en hun verzorgers. Het feit dat ook aan hen werd gedacht leverde een emotionele taferelen op. Ook het afscheid werd gekenmerkt door een warme sfeer.

ISN bezoekt Bosnische weeskinderen in Srebrenica

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bezoek afgelegd aan Srebrenica. Dit gebeurde in het kader van het Ramadanfeest (id al-fitr) en een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

Ünal en Batman bezochten namens ISN een weeshuis in de plaats Potocari. Dit weeshuis bestaat uit elf gebouwen, alwaar 57 weeskinderen kosteloos verblijven. Namens ISN werden er voedselpakketten uitgedeeld ten behoeve van deze weeskinderen.

Naast voedselpakketten werden de weeskinderen voorzien van religieuze boeken die door het Presidium voor Religieuze Zaken in de Bosnische taal zijn uitgegeven. De overhandigde boeken zijn exemplaren van de Koran en boeken over geloofsleer, parabelen over profeten en handboeken over aanbidding.

Vanwege de geografische ligging van Srebrenica zijn de weeskinderen aangewezen op Servische scholen. Om hun schoolprestaties te verbeteren krijgen de weeskinderen huiswerkbegeleiding. Daarnaast volgen de weeskinderen lessen over godsdienst, eigenheid en over de Turkse taal. Het leerkrachtenbestand bestaat uit een team van gekwalificeerde docenten.

Het weeshuis is voorzien van een slaapzaal, een gezondheidscentrum, een bibliotheek en beschikt het tevens over leerlingenvervoer. De maandelijkse uitgaven per weeskind bedragen zo’n 90 euro.

ISN verstrekt beurzen aan Bosnische studenten

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) onderwijsbeurzen verstrekt aan Bosnische studenten. 

In het gebouw van de liefdadigheidsstichting genaamd Emmaus, een partnerorganisatie in de plaats Duje, werd er ten behoeve van studenten een vastenmaal (iftar) gehouden. Elf hiervan, die allen een verschillende opleiding volgen, zijn door ISN uitgekozen als begunstigden van een onderwijsbeurs voor een periode van één jaar. Daarnaast zijn deze studenten voorzien van boeken in de Bosnische taal, die uitgegeven zijn door het Presidium voor Religieuze Zaken. Het gaat om exemplaren van de Koran, boeken over parabelen van profeten, geloofsleer en boeken over aanbiddingen.

De ouders van de leerlingen spraken hun tevredenheid over deze dienstverlening van ISN. Volgens de ouders zou zonder tussenkomst van ISN de voltooiing van de opleidingen onmogelijk zijn geweest.

Ünal, die de studenten toesprak, gaf aan dat hij één wens heeft, namelijk dat de studenten hun landgenoten gedienstig zijn.

ISN gedienstig voor Bosnische gezinnen in Srebrenica 

In Srebrenica, alwaar tijdens de oorlog meer dan 8.000 Bosniërs zijn omgekomen, voelen nagenoeg alle gezinnen het leed dan hen is aangedaan. Het is voor de meeste gezinnen momenteel erg moeilijk om rond te komen.

In het kader van een onlangs gelanceerde liefdadigheidsproject heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gedurende de vastenmaand Ramadan 40 voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftige gezinnen. De pakketten bevatten boter, suiker, meel, rijst, vruchtensappen, conservenblikken en een feestgeschenk; voldoende om een huishouden van vier personen twee weken te voorzien van levensonderhoud.

De behoeftige gezinnen waren erg te spreken over de dienstverlening van ISN. Het afscheid werd dan ook gekenmerkt door een emotioneel tafereel.

ISN verzorgt iftar voor de regio Rotterdam

Net als voorgaande jaren organiseerde de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar weer een traditionele vastenmaalbijeenkomst (iftar) ten behoeve van moskeebestuurders. Deze drukbezochte iftars werden dit jaar verspreid over vier ISN-regio’s gehouden.

De iftar voor de regio Rotterdam werd gehouden bij de ISN Selimiye Moskee te Veghel. Deze vond plaats op 26 Mei 2018. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), ISN-bestuursleden, bestuursleden van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), bestuursleden van moskeeën die gevestigd zijn in regio Rotterdam en tot slot vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie.

Voorafgaand aan de iftar hield Ünal een toespraak. Ünal bedankte vooreerst iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de pas geopende moskee. Verder stond Ünal stil bij de verdiensten van het vasten, hetgeen hij verduidelijkte aan de hand van praktisch toepasbare religieuze tips. Ook gaf Ünal het voorbeeld van profeet Mohammed, refererend naar diens betrouwbare karakter. Daarnaast stond Ünal bij het proces en de inspanningen rondom de inzameling en verdeling van armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgelden (sadaqa al-fitr) en overige donaties. Ünal bedankte de lokale moskeebestuurders vanwege hun medewerking aan deze dienstverlening van ISN.