ISN brengt ambtelijk bezoek aan Consulaat te Rotterdam

Bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 19 september 2018 een bezoek gebracht aan het Consulaat-Generaal van de Republiek Turkije te Rotterdam.

In het specifiek werd het officie van Consul-Generaal Aytaç Yılmaz bezocht, die zijn ambtsbetrekking per 1 september 2018 vervult. De waardigheidsbekleder werd bezocht door twee afgevaardigden van ISN, zijnde Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur) en Adil Çiftçi (Lid Raad van Toezicht), en door dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam). De afgevaardigden informeerden Yılmaz omtrent de activiteiten van ISN en wensten ze hem voorspoed toe in zijn ambt.

ISN brengt ambtelijk bezoek aan Consulaat te Amsterdam

Bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 18 september 2018 een bezoek gebracht aan het Consulaat-Generaal van de Republiek Turkije te Amsterdam.

In het specifiek werd het officie van Consul-Generaal Engin Arıkan bezocht, die zijn ambtsbetrekking per 1 september 2018 vervult. De waardigheidsbekleder werd bezocht door twee afgevaardigden van ISN, zijnde Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur) en Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht). De afgevaardigden informeerden Arıkan omtrent de activiteiten van ISN en wensten ze hem voorspoed toe in zijn ambt.

ISN-pelgrims veilig teruggekeerd 

Pelgrims die dit jaar met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zijn afgereisd naar pelgrimsoord Mekka zijn na volbrenging van hun bedevaartrituelen huiswaarts gekeerd. 

De pelgrims hebben op 7 september 2018 voet aan wal gezet op luchthaven Schiphol. Het gaat om 500 pelgrims verspreid over drie bedevaartgroepen die op 8 augustus 2018 waren afgereisd. De pelgrims werden warm verwelkomd door Cevdet Keskin (Algemeen Directeur en Procesmanager Bedevaartorganisatie Vakif BV) en door verwanten en vrienden van de pelgrims. De emoties en de blijdschap van de teruggekeerde pelgrims werd veelvuldig vastgelegd op foto’s.

Na afloop van dit heuglijke moment verklaarde Keskin desgevraagd verblijd te zijn met de veilige terugkomst van de pelgrims. Ook gaf hij te kennen dat ISN een enquête-onderzoek is gestart om de tevredenheid van de pelgrims in kaart te brengen, hetgeen gebruikt zal worden voor de evaluatie van het bedevaartproces. Om het aantal respondenten te maximaliseren deed Keskin beroep op de bereidwilligheid van de pelgrims.

De pelgrims kunnen digitaal meedoen aan de enquête via een adreslink die de pelgrims binnenkort ontvangen of via de bannerknop op de ISN-webpagina. De enquêteduur bedraagt maximaal vijf minuten.

Eerste bedevaartgroep veilig gearriveerd in Nederland

In verband met de voleindiging van het bedevaartseizoen keren de pelgrims, die met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) naar Saoedi-Arabië zijn afgereisd om de pelgrimage (hajj) te volbrengen, mondjesmaat terug naar Nederland. 

Zo is de vierde bedevaartgroep, die op 14 augustus 2018 op pad ging om de kortstondige veertiendaagse bedevaart te volbrengen, op 29 augustus 2018 veilig aangekomen in Nederland. 

De groep, die bestond uit 72 pelgrims, werden warm verwelkomd op luchthaven Schiphol. Onder de aanwezigen bevonden zich Cevdet Keskin (Algemeen Directeur en Procesmanager Bedevaartorganisatie Vakif BV), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam) en verwanten en vrienden van de pelgrims.

De blijdschap om als voldane pelgrim (haji) weer herenigd te zijn met familie in Nederland was af te lezen van de gezichten. De pelgrims en hun verwanten bedankten Keskin en Parlak voor hun aanwezigheid bij het onthaal.

ISN volbrengt offers in Oekraïne

In het kader van de offerandes die Islamitische Stichting Nederland (ISN) onder volmacht uitvoert, zijn een groep vrijwilligers uit liefdadigheidszin afgereisd naar Oekraïne.

Het team, dat bestond uit Recep Erkoç (Voorzitter Auditcomité ISN), Mehmet Çiçek (Voorzitter ISN  Eyüp Sultan Moskee te Groningen) en Faruk Ersoy (Voorzitter ISN Tuba Moskee te Steenwijk), bezochten – in verband met het Offerfeest – Oekraïense dorpen alwaar Mescheten, een Turkstalige minderheid, woonachtig zijn. De gebrachte offers zijn verdeeld onder de dorpsbewoners. Deze offers zijn gebracht uit naam van Nederlandse volmachtgevers.

Het gaat om in totaal 306 offers. De vleesopbrengst is op vijftien verschillende locaties verdeeld onder de lokale bewoners. Het offerthema van Stichting Diyanet Turkije, zijnde “Verbroedering middels onze offerandes”, werd daarmee breed uitgedragen.

Het fenomeen is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende campagne. Desgevraagd lieten de Mescheten weten dat ze ISN erg dankbaar zijn voor deze traditionele offercampagne. De Mescheten werden medio twintigste eeuw verbannen uit hun oorspronkelijke woongebieden. 

Voorafgaand aan het Offerfeest heeft ISN hulppakketten uitgedeeld in de omgeving van Mykolajiv en Cherson, alwaar veel Mescheten woonachtig zijn. De verdeling kan getypeerd worden als maatwerk: bij de verdeling is rekening gehouden met de levensbehoeften van de doorgaans armere gezinnen.

Tevens zijn er drie waterputten geslagen in verschillende districten. Daarmee hebben vele bewoners toegang gekregen tot watervoorzieningen. ISN heeft tot op heden zes waterputten geslagen in de regio.

ISN offert namens behoeftigen

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft uit naam van de in Nederland woonachtige behoeftigen een offerande volbracht. Initiatiefnemer is het bestuur van ISN, dat voor het eerst een dergelijke actie onderneemt.

Het gaat om in totaal 18 offers, die op de twee dag van het Offerfeest zijn gebracht. De vleesopbrengst komt ten goede van diverse behoeftigen die woonachtig zijn in Zeist, Deventer, Den Haag en Groningen. Mede door bemiddeling van de Onderwijsstichting Oost-Turkestaanse Oeigoeren te Zeist konden onder meer behoeftige Oeigoeren worden bereikt.

Voorts heeft het bestuur van de ISN Selimiye Moskee te Haarlem – in het kader van het Offerfeest – kinderspeelgoed en kleding geschonken aan armere gezinnen.

De organisatie rondom de distributie van de vleesopbrengst werd aangevoerd door Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur). 

Afreis laatste bedevaartgroep afgerond

Op 14 augustus 2018 zijn de laatste bedevaartgangers die een kortstondige bedevaart willen volbrengen via de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vertrokken richting Saoedi-Arabië. Deze kortstondige bedevaart beslaat een periode van twee weken. De pelgrims werden uitgezwaaid op luchthaven Schiphol.

De afscheidsceremonie vond plaats op gezag van Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en Procesmanager Bedevaartorganisatie). Tijdens de ceremonie werden er diverse smeekbeden voorgedragen.

De groepsomvang van deze vierde en laatste bedevaartgroep bedraagt 73. Na voltooiing van hun bedevaartrituelen en een bezoek aan de stad Medina zullen de pelgrims op 29 augustus 2018 terugkeren naar Nederland.

De laatste bedevaartgroep bestaat hoofdzakelijk uit gezinnen met schoolgaande kinderen en uit jongeren. De groep wordt begeleid door drie geloofsbedienaren, waaronder één vrouwelijke.

ISN houdt bijeenkomst inzake offerdiensten

Op 11 augustus 2018 heeft Islamitische Stichting Nederland (ISN) in samenwerking met Stichting Diyanet Turkije een bijeenkomst gehouden waarin werd overlegd over de mondiale dienstverlening van Diyanet omtrent offerandes onder volmacht.

De bijeenkomst vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Fatih Moskee te Soest en werd bijgewoond door diverse beambten. Onder de aanwezigen bevonden zich Mehmet Savaş Polat (Algemeen Directeur Stichting Diyanet Turkije), Mustafa Yeşilorman (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Mustafa Yiğit (Bestuurslid ISN), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en Procesmanager Bedevaartorganisatie), dienstdoende geloofsbedienaren van ISN-moskeevestigingen en diverse moskeebestuurders.

De bijeenkomst, die werd geleid door Keskin, begon met een recitatie uit de Koran. Nadien hield Parlak een openingstoespraak, waarin hij zijn tevredenheid uitte over de wijze waarop geloofsbedienaren en moskeebestuurders steevast moskeegangers faciliteren in de volbrenging van de offerandes. Vervolgens sprak Yeşilorman de aanwezigen toe. Yeşilorman gaf aan dat er meer inspanning is vereist om het offeren onder volmacht tot een groot succes te maken, waarbij er vooral een rol is weggelegd voor zowel geloofsbedienaren als moskeebestuurders.

Na afloop van de toespraken vond er een videovertoning plaats, waarin de mondiale dienstverlening van Stichting Diyanet Turkije werd belicht. Hierna lichtte Polat mondeling een aantal componenten van de dienstverlening toe. De bijeenkomst werd besloten met versnaperingen en een vraag-en antwoordsessie.

Eerste bedevaartgangers uitgezwaaid

Op woensdag 8 augustus 2018 zijn de eerste pelgrims vertrokken richting Saoedi-Arabië, die met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hun bedevaartplicht (hajj) zullen vervullen. Ze werden uitgezwaaid op luchthaven Schiphol.

Het totaal aantal bedevaartgangers dat dit jaar via ISN afreist naar het bedevaartgebied bedraagt 586, waarvan 23 begeleidende geloofsbedienaren. Opvallend detail: de gemiddelde leeftijd van de bedevaartgangers is significant gezakt tot onder de 50 jaar.

De eerste bedevaartgangers reizen af in drie groepen. Hun afreis op luchthaven Schiphol werd bijgewoond door dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en Procesmanager Bedevaartorganisatie), familieleden en vrienden van de pelgrims. 

Het totaal aantal bedevaartgroepen bedraagt vier, dat verder onderverdeeld is in veertien subgroepen. De bedevaartgroepen worden aangevoerd door Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN). De bedevaartgangers reizen eerst naar Mekka om daar hun bedevaartrituelen te volbrengen om vervolgens door te reizen naar Medina. Daar zullen ze een bezoek afleggen aan het graf van profeet Mohammed. De eerste drie bedevaartgroepen volbrengen de reguliere pelgrimage, die duurt tot en met 7 september 2018. De vierde en laatste bedevaartgroep volbrengt een kortstondige pelgrimage, die aanvangt op 14 augustus 2018 en eindigt op 29 augustus 2018.

Pedagogische ambiance binnen ISN-moskeeën

Onderwijsvrijwilligers die in moskeeën godsdienstlessen verzorgen worden vanaf heden geëxamineerd en – indien geslaagd – gecertificeerd. Ook wordt van hen verwacht dat ze een pedagogische opleiding volgen en nascholing krijgen.

Mücahit Batman, onderwijscoördinator van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), verklaarde dat er godsdienstonderwijs wordt verzorgd in alle aangesloten moskeeën en dat daar circa 20 duizend kinderen lessen volgen. De lessen worden verzorgd door geloofsbedienaren die allen een theologische en pedagogische achtergrond hebben of door vrijwilligers die als godsdienstfunctionaris lessen verzorgen, al dan niet ad interim.

Om het onderwijssysteem toegankelijker en professioneler te laten functioneren is door het Islamic Research & Education Institute een innovatief onderwijssysteem ontwikkeld. Volgens Batman dienen gebedsruimten multifunctioneel te zijn waarin niet alleen religieus onderricht en sociale en maatschappelijke activiteiten centraal staan, maar die ook als lokaal opleidingscentrum fungeren. In samenspraak met de vrijwilligers wordt er continu gebrainstormd over het verbeteren van didactische vaardigheden, en wordt er een analyse gemaakt of het vernieuwde systeem parallellen vertoont met het Nederlandse onderwijsstelsel.      

Batman deelt ook een visie over de nieuwe richtlijnen waarbinnen het nieuwe onderwijssysteem functioneert. Kenmerkend hieraan is dat er sprake is van een uniform onderwijssysteem waar alle aangesloten moskeevestigingen mee werken. Van belang is dat kinderen zich kunnen ontplooien binnen de kaders van een professioneel onderwijssysteem. Een ander wezenlijk kenmerk van dit systeem is dat alle betrokken partijen (waaronder de godsdienstleraar en de ouders/verzorgers) de vorderingen van het kind kunnen bijhouden in een digitaal en beveiligd leerlingenvolgsysteem.

Tot slot dienen de geloofsbedienaren volgens Batman goed geïnformeerd te zijn over het Nederlandse onderwijsstelsel en de geldende sociale structuren. ISN heeft al reeds een intensieve inburgeringscursus voor de geloofsbedienaren geïntroduceerd, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het Nederlandse onderwijsstelsel.

Om de reeds actieve onderwijsvrijwilligers te toetsen op geschiktheid, onderwerpt ISN hen aan een tentaminering. Zo was er onlangs een toelatingsexamen in Apeldoorn. Gültane Koyurtgan, vrijwilligster bij de ISN Hacı Bayram Moskee in Venray, woont sinds zeven maanden in Nederland. Zij is een van de kandidaten die mee wil doen aan een toelatingsexamen om vervolgens als assistent-docent les te geven in de ISN-moskeeën. Koyurtgan: ‘In Turkije heb ik een universitaire opleiding voltooid, namelijk International Business. Nu ben ik druk bezig om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Daarnaast wil ik, op vrijwillige basis, vakken aan Turkse kinderen doceren, bijvoorbeeld godsdienst of Turks. En ik kan ook helpen met huiswerkbegeleiding voor het vak wiskunde. Ik kan goed communiceren met kinderen. Hen motiveren en ervoor zorgen dat ze de lessen als plezierig ervaren is belangrijk voor mij. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat ze intrinsiek gemotiveerd en met veel plezier naar de moskee gaan. De uitslagen worden binnen enkele weken bekend gemaakt, ik heb er een goed gevoel bij,’ aldus Koyurtgan.