Hoogwaardigheidsbekleders op werkbezoek bij ISN Selimiye Moskee te Haarlem

De Ambassadeur van de Republiek Turkije te Den Haag, zijnde de heer Şaban Dişli, en Consul-Generaal van het Turkse Consulaat te Amsterdam, zijnde de heer Engin Arıkan, hebben op 8 februari 2019 een officieel bezoek gebracht aan de ISN Selimiye Moskee te Haarlem.

Tijdens het bezoek kregen de hoogwaardigheidsbekleders een rondleiding door het moskeegebouw. Daarbij werden Dişli en Arıkan vergezeld door Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur ISN), Mustafa Yiğit (Penningmeester College van Bestuur ISN en Voorzitter ISN Selimiye Moskee Haarlem) en diverse bestuursleden van de moskee. Tijdens het bezoek werden de ambassadeur en de consul door het moskeebestuur geïnformeerd omtrent de dienstverlening en activiteiten van de moskeevestiging. Na afloop van het vrijdaggebed gingen zij in dialoog met de moskeebezoekers.

ISN-bestuurders brengen beleefdheidsbezoek aan moskeeën te Arnhem en Venlo

Diverse bestuursleden van Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben op 3 februari 2019 een officieel bezoek gebracht aan een tweetal lokale moskeevestigingen die gelieerd zijn aan ISN.

De bezochte moskeevestigingen zijn ISN Türkiyem Moskee te Arnhem en ISN Tevhit Moskee te Venlo. De bezoeken werden afgelegd door een afvaardiging die bestond uit Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Recep Ayaz (Lid Raad van Toezicht) en Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur).

Tijdens het bezoek aan ISN Türkiyem Moskee te Arnhem overlegden de ISN-bestuurders met de lokale moskeebestuurders over actuele thema’s.

Tijdens het bezoek aan ISN Tevhit Moskee te Venlo werd het terrein verkend alwaar de bouw van een van een moskeepand gaande is. De ISN-bestuurders werden tevens verwittigd omtrent de voortgang van het bouwproject.

De bouw van de moskee ving aan in november 2016 en bevindt zich thans in een vergevorderd stadium. Na afronding van de laatste fase van de bouw wordt de omgeving ingericht. Nadien wordt de moskee in gebruik genomen.

ISN-bestuurders brengen bezoek aan ISN Mevlana Moskee te Boxtel en aan verpleeghuis Şefkat

Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur ISN) en Deniz Özkanlı (oud-bestuurslid ISN) hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan ISN Mevlana Moskee te Boxtel en aan verpleeghuis Şefkat. Dit vond plaats op 12 januari 2019.

Korkmaz en Özkanlı overlegden met het moskeebestuur over actuele thema’s en gingen in gesprek met de lokale moskeegangers.

Tijdens het bezoek aan verpleeghuis Şefkat werden Özkanlı, die tevens projectverantwoordelijke is, en Fatma Tüfekçi (geestelijk verzorgster) verwittigd omtrent de dienstverlening van het verpleeghuis. Tevens bezochten zij de oudere bewoners.

Kennismakingsprogramma voor beursgerechtigde studenten

Ter ondersteuning van hbo- en wo-studenten heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) voor dit jaar, net als in voorgaande jaren, een ondersteuningsprogramma opgezet. Dit programma is uitgewerkt in samenwerking tussen ISN en Islamic Institute Netherlands for Education and Research. In dat kader vond er op 13 januari 2019 een kennismakingsprogramma plaats, gehouden in de ISN Ulu Moskee te Utrecht. Het programma werd met grote belangstelling gevolgd door studenten die een studietoelage toegekend hebben gekregen.

Het programma startte met een recitatie uit de Koran. Vervolgens hield Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN) een officiële openingsrede. Gülbe stond vooral stil bij de ontwikkelingen rondom religiositeit en onderwijsdeelname onder moslimjongeren. In zijn toespraak bepleitte Gülbe voor meer aandacht voor deze thema’s. Nadien werd het woord gegeven aan Hikmet Gürcüoğlu (Algemeen Lid Raad van Toezicht ISN en Voorzitter Ondernemersvereniging HOTIAD). Gürcüoğlu wijdde zijn toespraak aan het succes van migranten op het gebied van ondernemerschap en in hun deelname aan het hoger onderwijs. Hij gaf aan goede hoop te hebben in de continuering van deze successen. Na afloop van de toespraken vond er een peiling plaats onder de studenten, met als doel om te achterhalen want hun wensen zijn voor de invulling van het ISN-studietoelageprogramma.

Tijdens het programma werden de beursgerechtigde studenten in de gelegenheid gesteld om, onder het genot van versnaperingen, kennis te maken met elkaar. Het kennismakingsprogramma eindigde met een vraag-en-antwoordsessie.

Ambassadeur van Turkije op werkbezoek bij ISN Ulu Moskee te Utrecht

De Ambassadeur van de Republiek Turkije te Den Haag, zijnde dhr. Şaban Dişli, heeft op 4 januari 2019 een officieel bezoek gebracht aan de ISN Ulu Moskee te Utrecht.

Voorafgaand en na afloop van het vrijdaggebed kreeg de hoogwaardigheidsbekleder een rondleiding door het imposante moskeegebouw. Daarbij werd Dişli vergezeld door onder meer Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht), Hikmet Gürcüoğlu (Algemeen Lid Raad van Toezicht) en Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur). Tijdens het bezoek werd Dişli door het moskeebestuur geïnformeerd omtrent de dienstverlening en activiteiten van de moskeevestiging.

Ambassadeur van Turkije brengt ambtelijk bezoek aan ISN

De Ambassadeur van de Republiek Turkije te Den Haag, zijnde dhr. Şaban Dişli, heeft op 19 december 2018 een officieel bezoek gebracht aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De hoogwaardigheidsbekleder werd verwelkomd door de leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Na een rondleiding werd Dişli geïnformeerd omtrent de dienstverlening en activiteiten van de diverse afdelingen. Onder de aanwezigen bevond zich ook dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken en Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Rotterdam).

Tijdens het bezoek werd Dişli in kennis gesteld omtrent diverse projecten die reeds zijn afgerond en omtrent toekomstige projecten van ISN.

ISN helpt slachtoffers tsunami Sulawesi

Vanwege de tsunami waarmee het Indonesische eiland Sulawesi op 28 september 2018 werd opgeschrikt hebben bestuursleden van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) besloten om een hulpactie te lanceren. De hulpactie bestond uit het inzamelen van financiële bijdragen teneinde het leed van de getroffenen te verzachten.

Tussen 12 en 19 december 2018 bezocht ISN-personeelslid Tayfun Arslan tezamen met Selahattin Karabostan (personeelslid Stichting Diyanet Turkije, TDV) het getroffen gebied om de ingezamelde hulp te overhandigen aan behoeftige gezinnen. Zodoende zijn er tentenkampen bezocht in de regio’s Wani, Mamboro, Sirenja en Gumbasa, alwaar er voedselpakketten en noodzakelijke toiletartikelen werden uitgedeeld aan de slachtoffers.

Tevens werd de Al-Istighfar-moskee, dat zwaar geleden heeft onder de tsunami, gerestaureerd. Ook dit gebeurde in samenwerking tussen ISN en TDV.

Officiële heropening ISN Mimar Sinan Moskee te Terborg

Na een grondige renovatie werd de aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gelieerde Mimar Sinan Moskee te Terborg officieel heropend. De ceremonie vond plaats op 16 december 2018.

De heropening van het gemoderniseerde gebedshuis werd bijgewoond door diverse functionarissen en bezoekers. Onder de aanwezigen bevonden zich Tuna Yücel Modrak (Consul-Generaal te Deventer), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Deventer), Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur ISN), Otwin van Dijk (Burgemeester Oude IJsselstreek), vertegenwoordigers van de regionale politie-eenheid, geestelijke bedienaren van kerkelijke organisaties, diverse moskeebestuurders uit de regio, geloofsbedienaren en plaatselijke moskeegangers.

Het programma begon met een plechtig gezang van volksliederen. Hierna werd er een koranrecitatie voorgedragen. Vervolgens werden de aanwezigen ceremonieel toegesproken door de diverse hoogwaardigheidsbekleders. Hiermee was de opening en ingebruikname van de moskee een feit.

De moskee werd oorspronkelijk in 1983 opgericht en behoort daarmee tot de vroege ISN-moskeeën. Na een langdurige renovatie van het moskeegebouw kunnen de moskeebezoekers weer gebruikmaken van het gebedshuis.

Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond

In samenwerking tussen Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Islamic Institute Netherlands for Education and Research hebben ISN-geloofsbedienaren tussen 17 september 2018 en 29 oktober 2018 deelgenomen aan een lessenreeks. Het programma stond in het teken van oriëntatie op de Nederlandse maatschappij. Aan deze tweede lichting namen 22 geloofsbedienaren deel. Net als bij de eerste lichting bestond het curriculum uit een scala aan modules. De lessen werden verzorgd door gerenommeerde specialisten.

De lessen werden op iedere maandag verzorgd. De lesdagen waren opgedeeld in tijdvakken van twee uur, waarbinnen een specifiek onderwerp werd behandeld aangaande de Nederlandse maatschappij. Het curriculum bestond uit modules als Basisoriëntatie, Persoonlijke ontwikkeling, Godsdienstgeschiedenis, Nederlandse taal & cultuur, Leiderschap, Wereldreligies en Sociale media. Het oriëntatieprogramma werd, onder leiding van oud-Eerste Kamerlid Hanneke Gelderblom, besloten met een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Teneinde een beeld te verkrijgen omtrent de tevredenheid van de cursisten werd er na afloop van iedere lesdag een digitale enquête afgenomen. Uit de analyse van de enquêteresultaten is gebleken dat deelgenomen cursisten in sterke mate tevreden zijn met de lessenreeksen en dat er grote behoefte is aan vergelijkbare programma’s.

ISN verzorgt conferenties omtrent geboorteviering van de Profeet

In het kader van de jaarlijks terugkerende geboorteviering van de Profeet zijn er diverse conferenties verzorgd. De conferenties werden gehouden bij meerdere moskeevestigingen die verbonden zijn aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN).

De conferenties zijn verzorgd door diverse waardigheidsbekleders. Onder hen bevonden zich dr. Faruk Görgülü (Afdelingshoofd Periodieke Publicaties en Bibliotheken bij het Directoraat Religieuze Publicaties van het Presidium voor Religieuze Zaken) en Özcan Gökçebay (Afdelingshoofd Bestuurlijke Zaken bij het Directoraat Maatschappelijke Dienstverlening van het Presidium voor Religieuze Zaken). Daarnaast zijn er conferenties verzorgd door twee Attachés voor Religieuze Zaken, zijnde dr. Ali Parlak (ambtsregio Rotterdam) en Mustafa Yeşilorman (ambtsregio Deventer).

De conferenties werden met veel belangstelling gevolgd. Aanleiding was de geboorteviering van profeet Mohammed. Diens geboorte werd in de nacht van 19 op 20 november 2018 groots herdacht. De openingstoespraak werd gehouden door Parlak, die tevens Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag is. In zijn toespraak wenste hij dat de gehouden plechtigheden vrede en voorspoed zullen brengen.